Pages Menu
TwitterFacebook
Categories Menu

Posted by on 26. februar, 2017

Pressemelding fra Maidan Norway

 

FAKTA, IKKE KONSPIRASJONER.

 

Det er en mildt sagt underlig pressemelding som ble sluppet av den russiske ambassaden 17. februar. Ambassadør Teimuraz O. Ramishvili hevder at «Russland ikke har brutt folkeretten, har ikke sendt sine styrker inn i Ukraina og er ikke part i Minsk-avtalene». Alt ansvar for den siste tids utvikling for det bilaterale forholdet mellom Russland og Norge, både forut og etter 2014, blir lagt på den norske regjeringen og Stortinget.

Et sted presenterer ambassadøren revolusjonen i Kyiv som et NATO-ledet, høyreradikalt statskupp. Et annet sted at det foregår en anti-russisk konspirasjon mellom norsk media og de som skal være tjent på det (han utelater å nevne hvem disse mystiske bakmennene er). Vi har ikke kapasitet til å kommentere alle de ville påstandene i ambassadørens pressemelding, men la oss ta for oss én av dem: at Russland ikke har sendt sine styrker inn i Ukraina.

Hvis vi ser bort fra påstander fra russiske medier (som er identiske med de offisielle uttalelsene fra Russland), og heller ser på fakta, får vi et tydelig bilde av situasjonen i Ukraina:

  • Mange av de mest fryktede initiativtakerne av konflikten i Øst-Ukraina er russiske statsborgere, mange med lang fartstid fra russisk etterretning: Alexander Borodai (separatistenes første «statsminister), Igor Girkin (deres første militære leder), Arsen Pavlov, Igor Bezler osv.
  • Russland har helt siden konflikten brøt ut i 2014 sendt inn soldater våpen og militært materiell til Øst-Ukraina.

Russlands krigføring i Øst-Ukraina er ellers godt dokumentert av et utall pålitelige aktører innen media, borgerjournalistikk og NGO’er. OSCE har flere ganger observert avanserte russiske våpen og militært materiell i Øst-Ukraina. Etterforskningen etter nedskytingen av MH17 viste at flyet ble skutt ned av et BUK-luftvernmissilsystem tilhørende det russiske forsvaret. Dessuten har russiske spesialsoldater gjentatte ganger blitt tatt til fange på ukrainsk territorium.

Dette er selvfølgelig bakgrunnen for at aktoratet ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC) den 14. november 2016 ikke bare kan skrive at Russland okkuperer Krim-halvøya, men at tilgjengelig informasjon tilsier at russiske og ukrainske styrker har vært i direkte militære trefninger med hverandre i Donbas-regionen i Øst-Ukraina – og at det derfor foregår en internasjonal væpnet konflikt i dette området. Oversatt til daglig tale betyr dette at aktoratet mener at Russland har gått til militært angrep på Ukraina i Donbas-regionen.

FNs hovedforsamling har da også erklært folkeavstemmingen på Krim som ugyldig og bekreftet Ukrainas suverenitet over området, samt fordømt «Russlands midlertidige okkupasjon» og «omfattende brudd på menneskerettighetene». Tilsvarende har OSSE fordømt Russlands angrep på Ukrainas suverenitet og territorielle integritet, omfattende brudd på Helsingfors-erklæringen og militære aggresjon mot Ukraina i Donbas-regionen.

Riktig komisk blir det når ambassadøren retter en pekefinger mot mediebildet i Norge. Kanskje han burde ta en grundig titt på propagandaen i sitt eget land? Vi venter spent på en sammenligning mellom norsk media og det anti-vestlige og ekstremistiske programmet Vesti Nedeli, som går på den russiske statskanalen ukentlig. I World Press Freedom Index, utarbeidet av «Reporters without Borders», ligger Norge på en 3. plass. Så kan ambassadøren scrolle nedover til 147. for å finne Russland.

Eller er alle disse rapportene en del av den internasjonale, anti-russiske konspirasjonen hele verden er en del av?

 

Kilder:

The Telegraph: Russian paratroopers captured in Ukraine ‘accidentally crossed border’ https://tinyurl.com/qbzhxzg

Forbes: Russian Combat Medals Put Lie To Putin’s Claim Of No Russian Troops In Ukraine. https://tinyurl.com/hodolrp

United Nations – General Assembly: 71/205. Situation of human rights in the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol (Ukraine): https://tinyurl.com/hfxey53

ICC: Alleged crimes committed in the context of the «Maidan» protests since 21 November and other events in Ukraine since 20 February 2014. https://www.icc-cpi.int/ukraine

OSCE: Resolution on the Continuation of Clear, Gross and Uncorrected Violations of OSCE Commitments and International Norms by the Russian Federation. https://tinyurl.com/hkepl9d

JIT: Presentation preliminary results criminal investigation MH17 28-09-2016. https://tinyurl.com/jjkb8es

Reporters Without Borders: 2016 World Press Freedom Index. https://rsf.org/en/ranking/2016

 

Foto:

By GAD (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Read More

Posted by on 14. oktober, 2016

Det finnes ikke en «russisk del» i Ukraina, NRK!

 

Under en debatt i NRKs Dagsnytt Atten, 12. oktober, var tema norske bedrifters mangel på tilfredsstillende sikkerhetsklarering i forbindelse med outsourcing av IT-oppgaver til andre land, deriblant Ukraina. Det var da programleder Anders Magnus kom til å si til IT-ekspert, Per Thorsheim, at «noen av de arbeiderne i Ukraina kommer fra den russiske delen av landet og regnes seg vel nærmest som russere?».

Thorsheim virker som en dyktig ekspert på IT og sikkerhetsspørsmål, men når han svarer bekreftende på spørsmålet fra Anders Magnus står begge bak et utsagn som ikke stemmer. Det finnes ikke en «russisk del» i Ukraina.

Anders Magnus følger videre opp sin andre gjest med spørsmålet: «Hva synes du at folk som ser på seg selv som russere jobber med IT-sikkerhet?».

Maidan Norway reagerer på en slik fremstilling av ukrainere fra Øst-Ukraina. Deler av østlige Ukraina har siden våren 2014 vært okkupert av russiske militære styrker. Mange ukrainere som bor i disse områdene bor i konstant frykt for at russiske militære styrker eller såkalte opprørerne, som bevæpnes av Russland, igjen skal åpne for aktive krigshandlinger. NRKs fremstilling av befolkningen fra Øst-Ukraina som «nærmest russere» er veldig lite gjennomtenkt, uprofesjonelt og er direkte feil.

Det finnes deler av Ukraina i øst hvor den russiskspråklige andelen er høyere enn i resten av landet men det gjør ikke disse landområdene mer russisk. Storparten av innbyggerne i disse områdene oppfatter seg like mye ukrainsk selv om man snakker russisk. Et annet trekk med Øst-Ukraina er at man i byene nok ser en høyere andel russisktalende mens man utenfor byene snakker mer ukrainsk.

I en tid hvor vi i Ukraina-konflikten opplever en sterk bruk av propaganda og hvor myter dermed fort får innpass, ber vi om at NRK og norske medier alltid er presis i framstillingen og er bevisst på å ikke bygge opp disse mytene. Hvis ikke bidrar dere til å gi den norske befolkningen et feil inntrykk, noe som igjen kan brukes til inntekt i andre saker rundt situasjonen i Ukraina.

 

Olena Tkachenko
Hallvard Fagerland

Maidan Norway

Read More

Posted by on 9. juni, 2016

Lvivs sopkris tilltar

av Sonia Engström, svensk, bosatt i Lviv, Ukraina.
Lektor i svensk språk ved Ivan Franko National University of Lviv.
Følg også hennes blog: viewpoint-east.org hvor hun skriver om livet i Ukraina og om ulike samfunnsspørmål.

För exakt en vecka sedan hände det som inte får lov att hända. Soptippen utanför Lviv kollapsade och tusentals ton av giftigt avfall rasade rakt ner i det närliggande vatten. Under räddningsarbetet förolyckades tre brandmän och en geolog.

Det här är inte bara en katastrof för de anhöriga. Det är också en katastrof för staden. Soptippen är nu stängd och stan letar febrilt efter var man ska göra av nya sopor. Lviv har dessutom ju flera tusentals besökare i veckan, och den anstormningen har redan lett till att stans ansträngda sophanteringssystem har pressats hårt.

Lägg därtill de ekologiska aspekterna. Om giftet kommer ut i grundvatten kommer hela regionen hotas.

Kritiken mot stadens borgmästare, Andrij Sadovyj, har hela tiden varit ganska hård. Man har lyft att han inte gör sitt yttersta för att förhindra en ekologisk katastrof i regionen. Under dagens stadsfullmäktigemöte var det meningen att man skulle diskutera situationen. Några hundra demonstranter hade samtalats utanför rådhuset för att ge uttryck för sitt missnöje. Några lyckades dessutom ta sig in i möteslokalen. Det kan vara anledningen till att man tillkallade kravallpolis till rådhuset. Under eftermiddagen har det beslutet kritiseras och till och med är polisanmälts (!). När demonstranterna bröt sig in i möteslokalen uppstod det tumult och polisen använde även tårgas.

Jag var själv på plats vid lunchtid. En mycket underlig och förvirrad stämning, med kravallpolis, civila spanare samt den gamla poliskåren. Den nya polisen syntes inte till när jag kom.

Borgmästaren dök inte upp på mötet som återupptogs vid 15-tiden, och oppositionspolitiker har enligt uppgift polisanmält att kravallpolis tillkallades.

630_400_1465469000-8775

Ni kan se bilder från dagens demonstration här, samt engelskspråkigt reportage om olyckan från UAtoday.

Oppdatering: Borgmästaren betonade nu på eftermiddagen att dagens händelser var ett försök att destabilisera situationen i Lviv. Han nämnde dock ingenting om han tyckte att polisens ingripande var överdimensionerat.

Read More

Posted by on 18. april, 2016

Russisk propaganda maskert som fransk dokumentarfilm.

 

Av: Bjørn Johan Berger.

1. mai planlegger Sveriges Television å sende den franske dokumentarfilmen «Ukraine: Masks of revolution». Filmen skjuler det faktum at motivet bak Russlands erobring av Krim-halvøya og hybride krigføring i Øst-Ukraina skyldes et ønske om å ivareta egne sikkerhetspolitiske og økonomiske interesser.

Dette har Russland forsøkt å tåkelegge ved å sette i gang en omfattende og profesjonell propagandakrig som verden kanskje aldri har sett maken til. Formålet har vært å skape et falskt inntrykk av at Maidan-revolusjonen var et høyreekstremt kupp.

På denne måten har Russland forsøkt å pulverisere legitimiteten til myndighetene i Ukraina, og selv fremstå som humanitære redningsmenn.

Men Maidan-revolusjonen var aldri basert på en høyreekstrem ideologi. Tvert imot samlet den en hardt prøvet befolkning til kamp mot korrupsjon, kleptokrati, vanstyre og et totalitært maktapparat.

Dette understøttes av en rekke undersøkelser. Dessuten kan man se det gjenspeilet i at f.eks. det høyreekstreme partiet Svoboda hadde en klar tilbakegang under parlamentsvalget i 2014.

«Ukraine – Masks of revolution» er dermed ingenting annet enn en blåkopi av russisk propaganda, maskert som en kritisk dokumentarfilm.

At Sveriges Television likevel velger å sende denne propagandafilmen, som består av en rekke feil og kryssklippinger av ulike hendelser som samlet sett dehumaniserer Maidan-revolusjonen, er komplett uforståelig.

 

Les også brev til SVT Dokument Utifrån«Ukraina – Revolutionens mörka sida» på SVT.

 

Read More

Posted by on 10. november, 2015

UKRAINA: BARN I KRIG

I forbindelse med den internasjonale barnedagen arrangerer Maidan Norway et seminar om barns situasjon i det krigsrammede Ukraina i Fredshuset i Oslo 19. november, kl. 18.00.

Ukrainske barn har blitt direkte og indirekte berørt av Maidan-demonstrasjonene og krigshandlingene i Øst-Ukraina. For å gi disse barna en mulighet til å utrykke sine tanker om de siste to års uroligheter i hjemlandet, arrangerte Maidan Norway en stilkonkurranse for barn og unge i januar 2015. Nærmere 2000 barn sendte inn bidrag til konkurransen, og et utvalg av stilene og tegningene er publisert i en flott bok som vi vil presentere på seminaret. I denne forbindelse har vi også invitert andre som vil holde innlegg om temaet barn i krig, i Ukraina.

PROGRAM:

  • Presentasjon av boken og stil-prosjektet: Livet – slik jeg ser det v/ Alexander Tymczuk og Anatolii Kyryliuk, Maidan Norway
  • Om hjelpearbeid med barn i Ukraina v/ Håkon Skaug i Star of Hope
  • Amadia International – et innblikk i organisasjonens veldedige arbeid i Ukraina, v/ Gunnvor Kjersem Hildre
  • Om å snakke med barn om krig, v/ Julia Haugland, leder, Den ukrainske skole i Oslo
  • Den ukrainske ambassaden
  • Ukrainske barn leser fra stilprosjektet

Arrangør for seminaret er Maidan Norway.

Seminaret er støttet av Nansen fredssenter og er i samarbeid med Norges fredsråd.

Fortell oss gjerne at du kommer på Facebook Event.

Plakat for arrangementet – PDF. (Hjelp oss gjerne å henge den opp i Oslo-området.)


Livet – slik jeg ser det.

Prosjektet «Livet – slik jeg ser det» er støttet økonomisk av den norske ambassaden i Kyiv, og det internasjonale instituttet for utdanning, kultur og forbindelse til diasporaen (MIOK) ved det polytekniske universitetet i Lviv har stått for den praktiske gjennomføringen av stilkonkurransen.

For mer info om prosjektet:
Bokpresentasjon og prisutdeling i Lviv.
Ukrainske barn skriver om demonstrasjoner og krig.
Ukrainske barn er krigens ofre.

Et utdrag av de norske stilene finner du her: life.maidan.no
Her er et utdrag av de norske oversettelsene i PDF-versjon..
Et interaktivt kart med de originale bidragene finner du her: konkurs.miok.lviv.ua

IMG_7769-jpg-ny

 

Read More

Abonner på vårt nyhetsbrev!

Få siste nyheter og oppdateringer fra Maidan Norway.

 

Wow - dette fungerte jo! Velkommen! Du er nå medlem av vårt nyhetsbrev!

Pin It on Pinterest