Pages Menu
TwitterFacebook
Categories Menu

Språk i Ukraina


Ukrainsk er et østslavisk språk, som skrives med det kyrilliske alfabet. Ukrainsk skiller seg fra russisk, og de to språkene er ikke nødvendigvis gjensidig forståelige for alle ukrainere eller russere.
I følge folketellingen av 2001 oppga 
67,5% av befolkningen ukrainsk språk som morsmål og 29,6% oppga russisk som morsmål.

Mange ord er forskjellige på ukrainsk og russisk, mange ligner, og mange er like.  For eksempel vil ordet ‘språk’ oversettes med ‘jazyk’ (язык) på russisk, mens det tilsvarende oversettes med ‘mova’ (мова) på ukrainsk.

Det er også noen gjennomgående forskjeller mellom ukrainsk og russisk. På ukrainsk skrives de ulike i- og j-lydene annerledes enn på russisk. På ukrainsk har man altså bokstavene і, и, й, samt ї, mens tilsvarende bokstaver i det russiske alfabetet er и, ы, й.

Mange ord er like med ulik uttale. Bokstaven ‘o’ uttales som lyden ‘å’ på ukrainsk uansett trykk, mens den samme bokstaven omgjøres til en ‘a’-lyd på russisk når bokstaven ikke er trykksterk. 

Det er nærmest også en regel om at ord som på russisk skrives med bokstaven ‘o’, isteden skrives med bokstaven ‘i’ på ukrainsk. Byen Lviv i Vest-Ukraina transkriberes fra russisk som Lvov, og byen Kharkiv i Øst-Ukraina transkriberes  som Kharkov fra russisk.

Det et er også en politisk dimensjon oppi dette. De fleste ukrainere (med unntak av endel unge ukrainere i Vest-Ukraina) forstår russisk, mens det er få russere som forstår ukrainsk. Dette har blant annet å gjøre med språkpolitikken under Sovjetunionen.

Teksten er skrevet av Alexander Tymczuk.

Abonner på vårt nyhetsbrev!

Få siste nyheter og oppdateringer fra Maidan Norway.

 

Wow - dette fungerte jo! Velkommen! Du er nå medlem av vårt nyhetsbrev!

Pin It on Pinterest

Share This