Pages Menu
TwitterFacebook
Categories Menu

Posted by on 14. juni, 2015

Møte om EU’s Østlige partnerskap

Møte om EU’s Østlige partnerskap

 

Foreningene Kulturlaget Norge-Latvia, Norsk-estisk forening, Litauisk forening, Den ukrainske forening i Norge, Maidan Norway og Moldovsk forening i Norge har på møte 6. juni 2015 Litteraturhuset i Oslo diskutert hvorvidt resultatene fra Toppmøtet i Riga 20.-21. mai 2015 om EU's østlige partnerskap svarer til folkets forventninger.

Foreningene vedtok på møtet en oppfordring til den norske regjeringen og Stortinget om å legge økt vekt på folk til folk samarbeid. Et vesentlig mål for arbeidet må være at innbyggerne kan se konkrete resultater av dette samarbeidet og at det kan gi innbyggerne en tro på fremtiden.

Under møtet presenterte først den latviske ambassadør til Norge, Indulis Abelis, resultatene av Eastern Partnership Summit i Riga.

Etterpå tok Jakub M. Godzimirski, seniorforsker v/ Norsk Utenrikspolitisk, for seg norsk oppfølging av EU's intensjoner om det østlige partnerskap, spesielt i forhold til Ukraina, Moldava og Georgia.

Den latvisk utenriksjournalisten, Imants Frederiks Ozols, nevnte viktigheten av å fokusere mer på innhold og handlinger med konkrete resultater, og mindre på eksterne problemer, og viste til bekymringer og utfordringer som kan oppstå i fremtiden.

Etter de formelle presentasjoner ble det etterfulgt av debatt og diskusjon med representanter for foreninger som representerer Baltikum, Moldavia og Ukraina.

Oxana Vestad, Norsk-Moldovisk forening
Esenia C. Steckmest, honorær konsul for Moldova.
Mare Voskressenski Siirak, Norsk-Estisk forening
Lina Baltrukoniene, Litauisk forening
Anatolii Kyryliuk, Maidan Norway

Moderator var Elita Cakule, medlem av Kulturlaget Norge-Latvia.

Anatolii Kyryliuk fra Maidan Norway snakket om hvilke endringer som har skjedd i Ukraina siden folkerevolusjonen på Maidan vinteren 2013/14, og ikke minst om hva som ikke har endret seg. Les tankene han tok med seg til møtet her.

Noen av de viktigste punktene i den samlede oppfordringen fra møtet til den norske regjeringen og stortinget er:

 • Styrke samarbeidet med Ukraina, Moldova og Georgia.
 • Legge vekt på folk til folk samarbeid, demokrati og godt styresett. Overføring av kompetanse til landene er et grunnleggende element. Et vesentlig mål for arbeidet må være at innbyggerne kan se konkrete resultater av dette samarbeidet og at det kan gi innbyggerne en tro på fremtiden.
 • Arbeide for visumfrihet for innbyggere i Ukraina og Georgia.
 • Øke antall stipendier for ungdom i Ukraina, Moldova og Georgia for å kunne studere ved norske universitet og høyskoler
 • Gi stipendier til unge i Ukraina, Moldova og Georgia for å gå ett år på folkehøyskole i Norge, slik som det ble gjort for mange unge i de baltiske land på 1990-tallet.
 • Støtte inter- og flerkulturell dialog og felles prosjekter innenfor kulturfeltet.
 • Styrke utviklingen av små og mellomstore bedrifter i Ukraina, Moldova og Georgia ved overføring av kompetanse om entreprenørskap,
 • Fremme dialog mellom partene i arbeidslivet i Ukraina, Moldova og Georgia
 • Bruke Nordisk Ministerråd og nordisk-baltisk nettverk til å overføre «best practice» til Ukraina, Moldova og Georgia
 • Bruke Nordisk Investerings bank til å finansiere prosjekter innenfor den private sektor i Ukraina, Moldova og Georgia. Dette vil kreve kontakt med de nordiske og baltiske regjeringer som eier banken.
 • Overføre kompetanse og erfaringer  til  Ukraina, Moldova, og Georgia etter deres prioriteringer, slik som domstolvesenet, helsesektoren og andre.
 • Bruke EØS-midler til å finansiere prosjekter mellom EU-land og Ukraina, Moldova og Georgia. Norske partnere skal inngå i prosjektene.
 • Utnytte innvandringskompetanse, kunnskap og erfaringer fra Ukraina, Moldova og Georgia, og derved sikre prosjekter mot lokale utfordringer, samt oppmuntre til mangfold.

 

Maidan Norway ønsker spesielt å rette en takk til arrangørene Kulturlaget Norge-Latvia, Norsk-Estisk forening og Litauisk forening for å ta initiativ til dette møtet og til de andre representanetene på møtet.

Møtet ble til slutt avsluttet med flott Latvisk folkedans ved gruppen «Ziemelmeita» i fra Oslo.

 

 

  • maidannorway
  • Twitter
  • Pinterest
  • VKontakte
  • maidannorway
  • Twitter
  • Pinterest
  • VKontakte
  • maidannorway
  • Twitter
  • Pinterest
  • VKontakte
  • maidannorway
  • Twitter
  • Pinterest
  • VKontakte
  • maidannorway
  • Twitter
  • Pinterest
  • VKontakte
  • maidannorway
  • Twitter
  • Pinterest
  • VKontakte
  • maidannorway
  • Twitter
  • Pinterest
  • VKontakte
  • maidannorway
  • Twitter
  • Pinterest
  • VKontakte
  • maidannorway
  • Twitter
  • Pinterest
  • VKontakte
  • maidannorway
  • Twitter
  • Pinterest
  • VKontakte

Kommentarer / Comments

Kommentarer:

Abonner på vårt nyhetsbrev!

Få siste nyheter og oppdateringer fra Maidan Norway.

 

Wow - dette fungerte jo! Velkommen! Du er nå medlem av vårt nyhetsbrev!

Pin It on Pinterest

Share This