Pages Menu
TwitterFacebook
Categories Menu

Posted by on 11. mai, 2015

Dagens Dynamitt: Myter og fakta om krigen i Øst-Ukraina

Dagens Dynamitt: Myter og fakta om krigen i Øst-Ukraina

 

En rapport fra Dagens dynamitt: "Myter og fakta om krigen i Øst-Ukraina" arrangert i regi av Norsk Nobelfredssenter i samarbeid med Den norske Helsingforskomité 07.05.2015.

Arrangementet var så populært at det ble flyttet til et større rom. Publikumet var mangfoldig – nordmenn, ukrainere, russere, eldre og unge, forskere og studenter. Representanter fra den russiske ambassade var også til stede. Tidligere NRK-reporter Christian Borch var moderator.

Hovedtema for samtalen var hendelser i de okkuperte områdene i Øst-Ukraina og hvordan propaganda påvirker russere og ukrainere. Panelet besto av to representater fra Russland: kjent forfatter og krigskorrespondent Arkady Babchenko fra Moskva og Ella Poliakova, leder organisasjon Soldatmødre i St. Petersburg. Nastia Stanko var representant for Ukraina. Hun er journalist og krigskorrespondent på Hromadske TV. Den fjerde dabattanten var etterforsker fra Amnesty International Ukraine, Krassimir Yankov.

Det ble ingen debatt i tradisjonell forstand siden paneldeltakere hadde ganske likt syn på hendelsene i Ukraina og Russland. Debatten ble organisert på den måten at gjestene svarte på spørsmål fra Christian Borch og fra publikumet. En reportasje fra Debaltseve laget av Stanko ble et utgangspunkt for diskusjon om Russland og russiske soldaters rolle i krigen i Øst-Ukraina. Stanko fortalte om intervju med russisk soldat fra Buryatia som ble hardt skadet og oppholdt seg på sykehuset i Donetsk og etterhvert ble flyttet til et annet sykehus i Russland. Intervjuet med denne soldaten ble publisert i Novaya Buriatia, men etter sensur fra russiske myndigheter måtte redaksjonen klippe artikkelen fra papiravisen som har et opplag på ca. 50 000 aviser. Saken om denne russiske soldaten er veldig godt dokumentert og dette kan med andre ord brukes som bevis i eventuell rettssak mot Russland.

Så hvem er disse russere som deltar i krigen i Ukraina? Ella Poliakova forteller at i denne krigen deltar det ikke kun unge menn, slik det var tidligere i andre kriger som Russland førte på hjemmebane eller i andre land. Flere voksne, russiske menn melder seg som frivillige og reiser til Øst-Ukraina med russisk ammunisjon og våpen for å krige mot ukrainere. Ella Poliakova forklarer at det vanligste er at vernepliktige, unge russiske menn blir nærmest presset til å signere et dokument som stupilerer at de ønsker å signere kontrakt på frivillig basis, og deretter blir de bedt om signere et annet dokument som sier at samtlige har fått ferie for så å bli sendt til Ukraina. På denne måten sikrer Putin og russiske myndigheter seg en slags bevis om at det ikke er noen regulære styrker i Ukraina formelt sett. Ella Poliakova sier at det ellers er utrolig vanskelig å få ferie for en soldat i Russland.

Et annet spørsmål som ble reist i denne diskusjonen er at når russiske soldater blir drept i kampene i Øst-Ukraina er det ingen som etterforsker disse hendelsene selv om det er lovhjemlet og det eksisterer klare rutinger med hensyn til en soldats dødsfall. Tidligere ble dødsfall av hver eneste russisk soldat etterforsket og dokumentert. Det at domstolene og påtalemyndighetene ikke gjør dette nå er et helt nytt og ukjent fenomen, selv for en erfaren aktivist som Ella Poliakova. Hun har jobbet med spørsmål knyttet til soldaters rettigheter siden den første Tsjesjenske krigen i Russland.

Hva er nytt og uvanlig i krigen som Russland fører i Ukraina? Poliakovas synspunkt på dette er at det mest sjokkerende er at russiske mødre og soldatkoner er villige til å tie stille og akseptere i full stillhet sønnenes involvering i krigen i Ukraina. Soldatmødre er villige til å akseptere at deres sønner blir gravlagt uten navn eller en grav å gå til. Dette står i stor motsetning til de tidligere krigene hvor soldatene som ble drept ble hedret av myndighetene, og deres etterlate hadde en følelse av stolthet for at deres familiemedlem har gjort noe viktig for fedrelandet.

Om propaganda i dagens Russland:

Babchenko mener at det finnes ingen massmedia i Russland for tiden. Ytringsfrihet er helt fraværende og dagens media er propagandaens byråer. Babchenko hevder at det russiske samfunnet med årene er blitt "zombifisert" og  mange russere har helt mistet forbindelse med realiteten. Ifølge ham er det 100% løgn på russisk TV og radio. Sammenlignet med situasjonen i Soviet-tiden er situasjonen med ytringsfrihet i Russland mye verre.

Om menneskene som bor i de okkuperte områdene i Øst-Ukraina

Nastia Stanko viste en kort reportasje fra Debaltseve der hun snakker med den lokale befolkningen og spør dem om hva de synes om det som foregår der. Lokale menn og kvinner nøler  ikke med svarene sine. De fleste klager på de enorme problemene de har som fravær av vann, gass, elektrisitet og mat. De mangler det meste og det er omtrent ingen som bryr seg om dem ifølge dem selv. Det var flere i denne reportasjen som spurte om hvorfor de ikke kan bli hentet av ukrainske myndigheter. De lurte på hvorfor Poroshenko snakket så mye om den bussen som ble skutt i Donetsk og hvorfor snakker han så mye om Mariupol, men han sier ingenting om dem, om menneskene fra Debaltseve. De blir bombet hver dag, og det er ingen som beskytter dem. De virket oppgitt og sint på alle parter...

Krassimir Yankov fra Amnesty International Ukraine tilbrakte mange dager i Øst-Ukraina. Han og hans kolleger etterforsker og dokumenterer brudd på menneskerettigheter i krigssonen. Han sier at begge sider av konflikten er skyldige i drap på den sivile befolkningen. Ifølge Amnesty International bruker både separatistene og ukrainske styrker en taktikk som gjør at vanlige mennesker blir drept ved å plassere sin ammunisjon like ved bostedene til de lokale. Yankov hevder at både separatistene og ukrainske styrker bruker tortur mot fangene. Metodene de bruker er veldig like. Ifølge Yankov virker det som om de har lært seg disse metodene på samme skole - trolig en Soviet-skole.

Yankov reiser et spørsmål om hvorfor vil ikke ukrainske myndighetene etterforske disse tortursakene og hvorfor vil ikke Ukraina som i disse dagene gjennomfører mange reformer ikke vil fremstå som et rettsstat. Det er kaos i de områdene hvor separatistene rår, men på de ukrainsk-kontrollerte områdene finnes det domstoler og påtalemyndigheter, men likevel er det ingenting som skjer. Stanko hevder at det ligger omtrent 14 000 saker i de ulike domstolene i Ukraina som gjelder tortur og forbrytelser i denne krigen.

Stanko sier at samfunnet har blitt veldig kynisk og folk som omgås døden hver dag reagerer på krigen annerledes enn folk som ser krigen kun på TV. Ifølge Stanko er det veldig mye lidelser, det er mange tap. Det har påvirket mennesker og deres reaksjoner. Det har skapt et stort gap mellom et folk som nå befinner seg på to ulike sider av en konflikt som ble skapt utenfra. Det er påført veldig store, fysiske og psykologiske skader og det blir veldig vanskelig å reparere dette forholdet når den dagen kommer.

Er det noe som gir håp?

På tross av at situasjonen i Øst-Ukraina for tiden er veldig vanskelig og alvorlig, kunne noen av gjestene uttrykke et håp?

Ella Poliakova sa at Russland har gått gjennom mange kriger. Alle disse krigene tar slutt. Og det er noe som i følge henne gir håp. Det er mange tause og verdige mennesker i Russland og det er ikke slik at de ønsker at Russland deltar i disse krigene. Hun mener at det er håp om at sanksjonene vil gjøre sin jobb, og at Putin vil bli nødt til å gi seg snart. Babchenko slutter seg til henne.

Selv om det er veldig positivt at det finnes slike mennesker som Ella Polyakova og Arkady Babchenko, er det utrolig vanskelig og vondt å høre at vi må vente enda lengre. For hver dag som går blir det drept mange sivile i Øst-Ukraina og det er drept mange ukrainske soldater. For ukraineres del gjelder det å gjøre alt mulig for å stoppe krigen. Vi kan ikke vente på den dagen når Putin bestemmer seg at det er nok. Vi må selv stoppe ham.

  • maidannorway
  • Twitter
  • Pinterest
  • VKontakte
  Foto: Tetiana Tkachenko.
  • maidannorway
  • Twitter
  • Pinterest
  • VKontakte
  Foto: Tetiana Tkachenko.
  • maidannorway
  • Twitter
  • Pinterest
  • VKontakte
  Foto: Tetiana Tkachenko.
  • maidannorway
  • Twitter
  • Pinterest
  • VKontakte
  Foto: Tetiana Tkachenko.
  • maidannorway
  • Twitter
  • Pinterest
  • VKontakte
  Foto: Tetiana Tkachenko.
  • maidannorway
  • Twitter
  • Pinterest
  • VKontakte
  Foto: Tetiana Tkachenko.

Kommentarer / Comments

Kommentarer:

Abonner på vårt nyhetsbrev!

Få siste nyheter og oppdateringer fra Maidan Norway.

 

Wow - dette fungerte jo! Velkommen! Du er nå medlem av vårt nyhetsbrev!

Pin It on Pinterest

Share This