Pages Menu
TwitterFacebook
Categories Menu

Posted by on 6. november, 2014

Ukrainske barn skriver om demonstrasjoner og krig

Ukrainske barn skriver om demonstrasjoner og krig


Hvordan opplever ukrainske barn hendelsene som har preget samfunnet de bor i det siste året? Hva er deres forståelse av alle de sterke inntrykkene de må forholde seg til, gjennom media, familie, venner og egne erfaringer? Hvordan forestiller de seg fremtiden? Dette er noen av spørsmålene vi håper å få mange ulike svar på i en stilkonkurranse for ukrainske barn og ungdom, som Maidan Norway nå arrangerer i samarbeid med Internasjonalt institutt for utdannelse, kultur og forbindelser til diaspora (MIOK) ved det polytekniske universitetet i byen Lviv.

 
FNs Barnekonvensjon
 • maidannorway
 • Twitter
 • Pinterest
 • VKontakte
FNs Barnekonvensjon Artikkel 12:

Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt.

Ukraina er i dag i landets dypeste krise som selvstendig stat. De fredelige demonstrasjonene som brøt ut i slutten av november 2013, utviklet seg i løpet av de neste månedene til et blodig opprør, og deretter til en væpnet konflikt mellom ukrainske hærstyrker, separatister og russiske tropper i Sør- og Øst-Ukraina.

Ukrainske barn og unge har ikke vært upåvirket av disse hendelsene; de første som tok til gatene i november 2013 var studenter, og det var ikke uvanlig å se familier med barn blant fredelige demonstranter før voldshandlingene eskalerte. Barn og unge er også direkte berørt, som en konsekvens av anneksjonen av Krim, og av de harde kampene i Øst-Ukraina. Mange barn har blitt flyktninger og mange har opplevd krig på nært hold. Videre blir barn utsatt for bilder av vold og død gjennom medieoppslag, og mange har selv erfart at familiemedlemmer, venner eller kjente har blitt drept eller skadet som følge av urolighetene. Mange barn opplever også en reell frykt for at deres nærmeste kan bli sendt i krigen.

Det finnes så vidt vi kjenner til ingen mer omfattende og landsdekkende studier av barns opplevelser av urolighetene i Ukraina. Prosjektet vil derfor ha en viktig funksjon i å dokumentere barnas perspektiv på urolighetene.

Prosjektet er finansiert av Den kongelige norske ambassade i Kyiv, og vil gjennomføres over hele Ukraina frem til sommeren 2015. Det overordnede målet med prosjektet er å gi ukrainske barn en mulighet til å reflektere over hendelser som har preget hverdagen deres det siste året, og derigjennom gi oss en bedre forståelse av ukrainske barn og unges tanker rundt demokratiske verdier, politikk, rettferdighet og så videre.

Stilkonkurransen

Det er viktig å gi barn mulighet til å uttrykke sine tanker, håp og bekymringer, og å la dem oppleve at de ikke er stemmeløse, spesielt i en situasjon der hele samfunnets oppmerksomhet først og fremst er rettet mot hva som skjer i Øst-Ukraina. Er det noe barnesosiologien har lært oss de siste to-tre tiår, så er det at barn er kompetente, selvstendige og meningsdannende individer som har en rett til å bli hørt.

Konkurransen er rettet mot barn i alderen 7-17 år. Bidrag kan være på ukrainsk eller andre minoritetsspråk. Deltakerne står fritt til å velge tematikk for sitt bidrag, basert på retningslinjene for konkurransen. Bidrag kan omfatte prosa og/eller poesi (3-25 sider), fotografier, tegninger og så videre. Frist for innsending er satt til 25. februar 2015.

Alle bidrag vil bli publisert i bokform og/eller på internett. En jury bestående av ukrainske politikere, avisredaktører, forfattere, samt utenlandske forskere og to representanter fra Maidan Norway vil gi forfatterne av 20 utvalgte bidrag en ekstra oppmerksomhet.

Maidan Norway ønsker å gjøre resultatene fra konkurransen tilgjengelig for et større internasjonalt publikum, blant annet ved å oversette utvalgte bidrag til norsk/engelsk og å sammenfatte noen viktige temaer i de ulike bidragene i minst en kronikk eller lignende.

Målet med prosjektet er å:

 • Få frem og analysere barn og unges synspunkter på hendelsene i Ukraina siden november 2013, med et spesielt fokus på barn og unges forståelse av begreper som «europeiske verdier» og «demokratisk frihet».
 • Analysere resultatene ved å diskutere dem i roundtable-seminarer som involverer spesialister fra ulike fagområder, blant annet lærere, psykologer, sosialarbeidere og andre.
 • Utarbeide anbefalinger og kommunisere disse til departementer, lovgivende organer i Ukraina, etater som arbeider med unge mennesker og så videre.
 • Dokumentere barn og unges perspektiv, for senere bruk i blant annet forskning.
 • Evaluere den psykologiske tilstanden til barn i lys av hendelsene i Ukraina.
 • Gi innspill til instanser som gir psykologisk støtte til barn og unge som har vært utsatt for stress over tid.
 • maidannorway
 • Twitter
 • Pinterest
 • VKontakte

Alexander Tymczuk har forskerkompetanse på temaer og metoder som er sentralt i dette stilprosjektet. Som del av sitt doktorgradsarbeid initierte han en tilsvarende stilkonkurranse sammen med MIOK i 2008, hvor temaet var hvordan barn av ukrainske arbeidsmigranter opplever å bli etterlatt av foreldre som reiser til utlandet for å jobbe. Du kan lese mer om stilkonkurransen fra 2008 her.

 

barnetegning
 • maidannorway
 • Twitter
 • Pinterest
 • VKontakte

Kommentarer / Comments

Kommentarer:

Abonner på vårt nyhetsbrev!

Få siste nyheter og oppdateringer fra Maidan Norway.

 

Wow - dette fungerte jo! Velkommen! Du er nå medlem av vårt nyhetsbrev!

Pin It on Pinterest

Share This